در هزاره سوم آموزش چگونه است؟

عدالت آموزشی بر بستر آنلاین

مهرداد ناظری/این‌روزها همه دچار سردرگمی هستند و مدرسه‌ها بیش‌ازگذشته با پیچیدگی‌های جدیدی روبه‌رو شده‌اند. مدرسه که تا همین چندوقت‌پیش به‌عنوانِ مکانی برای یادگیری و انتقال دانش به‌حساب می‌آمد و دانش‌آموزان و معلمان مجبور بودند در آن حضور به‌هم برسانند، هم‌اکنون براثر شیوع ویروس کرونا، به مکانی مبدل شده است که در فضاهای مجازی باید آن‌را جست‌وجو کرد. حالا دیگر بچه‌ها صبح خواب‌آلود و بدون‌آنکه لباس و روپوش مدرسه بپوشند، با خستگی باقی‌مانده از دیرخوابیدن‌های شب قبل، پشت مانیتور کامپیوتر خود حاضر می‌شوند و به سخنان معلم خود گوش می‌دهند. درواقع، مفهوم جدایی مکان مدرسه از خانه، تبدیل به هم‌زمانی مکانی مدرسه و خانه شده. درچنین‌شرایطی بچه‌ها به‌جای حضور واقعی در کنار دوستان و هم‌کلاسی‌ها، در کنار اعضای خانواده به سر کلاس‌ها می‌روند. در اینجا باید به یک سؤال اساسی پاسخ داد و آن اینکه «آیا اهدافی که در دوران ماقبل کرونا برای آموزش و مدرسه تعریف شده بود، امروز هم کارکرد سابق خود را دارد یا مجبوریم تعاریف جدیدی از مدرسه ارائه دهیم؟»

شاید بتوان گفت؛ مدرسه‌های امروز، فراتر از مدرسه‌های دیجیتالی و مجازی که تاکنون وجود داشته، با اشکال نوینی از ارتباط و علم‌آموزی مواجه هستند؛ اما قبل از پاسخ به این سؤال باید درنظر داشت که حتی معنا و مفهوم آموزش با یک تردید جدی روبه‌روست