بانک جهانی منتشر کرد؛

سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی در جهان

مصطفی رفعت

هنگام اندازه‌گیری حجم تولیدات جهانی، بیشتر این منابع در یکی از این سه حوزه عمده جا می‌گیرند: کشاورزی، خدمات و البته صنعت. وقتی از صنعت صحبت می‌کنیم؛ باید به سرشاخه‌های اصلی آن یعنی معادن، کارخانجات، ساخت‌وساز، برق، آب و گاز توجه کرد که همه اینها درمجموع، دومین آورده تولید ناخالص داخلی (GDP) را در جهان رقم می‌زنند. می‌خواهیم با نگاهی دقیق‌تر به این موضوع، نقش صنعت را در اقتصاد جهان مرور کنیم. در سال ۲۰۱۸، بخش صنایع توانست سهم ۲۵درصدی از تولید ناخالص داخلی بین‌المللی را به‌نامِ خود ثبت کند؛ گرچه این عدد نسبت به سال ۲۰۱۰، کاهشی ۲۷درصدی را نشان می‌دهد. باید درنظر داشت که این اُفتِ محسوس، منحصر به بخش درآمدی نبوده و سهم نیروی کار این عرصه را هم تحتِ‌تأثیر قرار داده؛ آمارها نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۴ به‌این‌سو، شاهد پائین‌آمدن نرخ اشتغال از ۲۳.۲۲درصد درآن‌سال، به ۲۲.۹۵درصدِ کنونی نیز هستیم. دراین‌بین، نکته جالبِ‌توجه آنکه سهم کشورهای توسعه‌یافته از GDP وابسته به بخش صنعت، نسبت به کشورهای درحالِ‌توسعه کمتر است؛ درواقع، حوزه‌های خاورمیانه، آسیای شرقی و آفریقای سیاه (زیرصحرایی)، بالاترین اثرگذاری کمٌی را دراین‌حوزه دارند. در گزارش پیشِ‌رو که مرجع تحلیل اقتصاد How Much در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۹ و برمبنایِ به‌روزترین داده‌های ارائه‌شده ازسویِ بانک جهانی (World Bank) منتشر کرده؛ تأثیر اقتصادی صنعت بر تولید ناخالص داخلی جهان را در سال ۲۰۱۸، در قاره‌های مختلف مرور می‌کنیم.

سه کشور با بالاترین عایدی از بخش صنعت در قاره آمریکا به‌ترتیب آمریکا، مکزیک و برزیل هستند. ایالات متحده با درآمد ۳.۵تریلیون‌دلاری درحالی در صدر ایستاده که ۱۹.۴۴درصد از نیروی کار این کشور در بخش صنعت فعال‌اند. درآمد سال گذشته مکزیک نیز ۳۸۱.۲تریلیون‌دلار و سهم اشتغال حوزه صنعت در آن، ۲۵.۹۵درصد بود. این ارقام، برای برزیل به ۳۴۴.۶تریلیون‌دلار و ۲۰.۴۳درصد رسید. اگرچه ایالات متحده به‌نسبت سایر کشورهای قاره آمریکا نیروی کار کمتری را در بخش صنعت به‌کار گرفته است اما بیشترین بازده مالی را در این گزارش اقتصادی دارد. کشورهای حوزه کارائیب، ایالات متحده و ساحل غربیِ آمریکای جنوبی اساساً درصد کمتری از جمعیت فعال در بخش صنعت را دارند. میانِ کشورهای این قاره، ترینیدادوتوباگو بالاترین سهم اشتغال بخش صنعت را داراست؛ معادل ۲۷.۳۴درصد.

سه کشور با بالاترین عایدی از بخش صنعت در قاره اروپا به‌ترتیب آلمان، بریتانیا و فرانسه هستند. آلمان با درآمد ۱.۱تریلیون‌دلاری درحالی در صدر ایستاده که ۲۷.۱۳درصد از نیروی کار این کشور در بخش صنعت فعال‌اند. درآمد سال گذشته بریتانیا نیز ۵۰۸.۶بیلیون‌دلار و سهم اشتغال حوزه صنعت در آن، ۲۱.۱۱درصد بود. این ارقام، برای فرانسه به ۴۶۹.۳بیلیون‌دلار و ۲۰.۳۲درصد رسید. عموماً و از قدیم این‌طور بوده که کشورهای واقع در اروپای غربی، تولیدات صنعتی بیشتری نسبت به کشورهای اروپای شرقی داشته‌اند. در اکثر کشورهای اروپایی هم کمتر از یک‌سوم جمعیت وارد بخش صنعت شده‌اند؛ به‌جز دو کشور جمهوری چک و جمهوری اسلواکی. به‌همین‌ترتیب، دو کشور ایرلند و آذربایجان نیز تنها کشورهایی هستند که بیش از یک‌سوم GDP خود را از بخش صنعت به‌دست می‌آورند.

سه کشور با بالاترین عایدی از بخش صنعت در قاره آسیا به‌ترتیب چین، ژاپن و هند هستند. چین با درآمد ۵.۵تریلیون‌دلاری درحالی در صدر ایستاده که ۲۸.۶۲درصد از نیروی کار این کشور در بخش صنعت فعال‌اند. درآمد پارسال ژاپن نیز ۱.۴تریلیون‌دلار و سهم اشتغال حوزه صنعت در آن، ۲۴.۵درصد بود. این ارقام، برای هند به ۷۳۶.۳بیلیون‌دلار و ۲۴.۶۹درصد رسید. در بحث اندازه‌گیری تولید ناخالص داخلی ارزش‌افزوده صنعت، کشورهای شرق آسیا همچون چین، ژاپن و کره جنوبی و صدالبته هند، بالاترین تولید صنعت را در این قاره پهناور دراختیار دارند. هرچند نمی‌توان منکر این واقعیت شد که به‌لحاظِ اشتغال دراین‌حوزه، کشورهای خاورمیانه همچون ایران و قطر هستند که دارنده بالاترین میزان نیروی کار هستند. ضمنِ‌اینکه در کشورهای این جغرافیا (خاورمیانه) اساساً بخش صنعت است که بالاترین آورده تولید ناخالص داخلی‌شان را رقم می‌زند.

سه کشور با بالاترین عایدی از بخش صنعت در قاره آفریقا به‌ترتیب آفریقای جنوبی، نیجریه و مصر هستند. آفریقای جنوبی با درآمد ۹۵.۲بیلیون‌دلاری درحالی در صدر ایستاده که ۲۳.۲۴درصد از نیروی کار این کشور در بخش صنعت فعال‌اند. درآمد سال گذشته نیجریه نیز ۹۴.۹بیلیون‌دلار و سهم اشتغال حوزه صنعت در آن، ۱۱.۵۵درصد بود. این ارقام، برای مصر به ۸۸بیلیون‌دلار و ۲۶.۵۸درصد ثبت شده است. به‌طورِ‌کلی، اقتصاد قاره آفریقا بیش از صنعت، متکی به بخش کشاورزی‌ست. بااین‌حال و به‌عنوانِ یک استثناء، بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی گینه استوایی و جمهوری دمِکراتیک کنگو، از تلاش در بخش صنعت حاصل می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که در هر کشور از قاره آفریقا، کمتر از یک‌سوم جمعیتشان در بخش‌های متنوع صنعت مشغول‌به‌کارند.

سه کشور با بالاترین عایدی از بخش صنعت در قاره اقیانوسیه به‌ترتیب استرالیا، تیمور شرقی و فیجی هستند. استرالیا با درآمد ۳۴۴بیلیون‌دلاری درحالی در صدر ایستاده که ۱۹.۳۸درصد از نیروی کار این کشور در بخش صنعت فعال‌اند. درآمد سال گذشته تیمور شرقی نیز ۱.۱بیلیون‌دلار و سهم اشتغال حوزه صنعت در آن، ۹.۴۴درصد بود. این ارقام، برای کشور فیجی به ۸۸۰میلیون‌دلار و ۱۳.۰۸درصد رسید. کشورهای این‌بخش از جهان اساساً جمعیت قلیلی را در بخش‌های مختلف صنعت به‌خدمت گرفته‌اند؛ به‌عبارتی کمتر از ۲۰درصد هریک از کشورهای اقیانوسیه در حوزه صنعت مشغول‌اند. در ساموآ تقریباً نیمی از GDP ازسویِ همین حوزه تأمین می‌شود که بالاترین سطح این شاخص اقتصادی را درمیانِ کشورهای این قاره دارد.

فلایتیو

ارسال دیدگاه شما

هفته‌نامه در یک نگاه
ویژه نامه
بانک سپه
بالای صفحه