استاندار مازندران در جلسه شورای مسکن استان اعلام کرد؛

ثبت‌نام 60‌هزار مازندرانی در طرح مسکن ملی

استاندار مازندران در جلسه شورای مسکن استان بااعلام‌اینکه تاکنون 60‌هزار مازندرانی در طرح مسکن ملی ثبت‌نام کردند، گفت: «طرح نهضت ملی مسکن باجدیت درحال‌انجام است». سید محمود حسینی‌پور تصمیمات اتخاذشده در‌این‌شورا را مطلوب ارزیابی کرد و با‌اعلام‌اینکه تاکنون حدود 60‌هزار‌مازنی در این ‌طرح ملی ثبت‌نام کردند، افزود: «در بخش عمده‌ای از شهرستان‌ها، جانمایی اراضی توسط دستگاه‌های مسئول صورت پذیرفت و تسهیلاتی مصوب تاکنون در مناطق شهری تا سقف 300‌میلیون و در مناطق روستایی 250‌میلیون‌تومان درنظر گرفته شد. امیدواریم در طرح ملی مسکن با اقدامات مؤثر، زمینه‌ای فراهم شود تا افراد نیازمند مسکن به‌ویژه جوانان مشارکت کنند».

ارسال دیدگاه شما

هفته‌نامه در یک نگاه
ویژه نامه
بالای صفحه