«صلح» به‌روایتِ Akbar Torabpour

تصور کن همه مردم در صلح زندگی کنند. شاید بگویید که من رؤیاپردازم؛ اما من تنها نیستم. امیدوارم روزی به ما بپیوندی و دنیا یکی شود.
جان لنون؛ موزیسین انگلیسی و مؤسس گروه بیتلز

 

ارسال دیدگاه شما

هفته‌نامه در یک نگاه
ویژه نامه
بالای صفحه