استاندار مرکزی:

استان مرکزی در اقتصاد دریا نقش پیشران دارد

استاندار مرکزی گفت: «این استان به سبب داشتن ظرفیت بالا در حوزه صنایع، می‌تواند در اقتصاد دریا، نقش پیشران جدی را ایفا کند». به‌گزارش ایرنا؛ فرزاد مخلص‌الائمه در نشست شورای گفت وگوی دولت با بخش خصوصی استان مرکزی در اراک، افزود: «استان مرکزی در صنایع ساحلی و غیرساحلی می‌تواند با‌استفاده‌از صنایع بزرگ مستقر در این استان، نقش‌آفرین باشد. این استان با‌وجود‌اینکه در طرح‌های دریایی و ساحلی نقش محوری ندارد و فقط پیمانکاران در‌این‌حوزه فعال هستند؛ اما با داشتن ظرفیت بالای بخش صنایع در‌این‌حوزه حرف برای گفتن بسیار دارد و باید سازماندهی مناسب با صنایع مربوطه صورت گیرد».

 

ارسال دیدگاه شما

هفته‌نامه در یک نگاه
ویژه نامه
بالای صفحه