غلات، صبحانه نیستند!

توصیه جدید FDA این‌است‌که غذاهای بسته‌بندی شده نباید بیش از 2.5‌گرم قند اضافه شده در هر‌وعده داشته باشند. این بدان معنی‌ست که غلات محبوب مانند کورن فلکس (چهار‌گرم قند اضافه‌شده) و مینی گندم فراستد (12‌گرم قند اضافه‌شده) به‌دلیل قندهای افزوده شده‌ای که دارند، دیگر سالم تلقی نمی‌شوند. قندهای اضافه شده را می‌توان در برچسب حقایق تغذیه‌ای روی بسته‌های مواد غذایی یافت. علاوه‌بر‌این؛ نان سفید و ماست بسیار شیرین نیز تحت دستورالعمل‌های پیشنهادی «سالم» شناخته نمی‌شوند.

 

ارسال دیدگاه شما

هفته‌نامه در یک نگاه
ویژه نامه
بالای صفحه