دستمزد سیدجلالِ مربی، نصف سیدجلالِ بازیکن
کنار‌گذاشتن کاپیتانی که می‌توانست لژیونر شود
تمرین دلچسب با‌هم‌بودن
قراردادهای بیش از سقف، ثبت نمی‌شوند
هفته‌نامه در یک نگاه
ویژه نامه
بالای صفحه