نماینده مردم تهران در مجلس:

شهرداری ویژه برای شهرری در‌نظر گرفته شود

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: «در سال‌های گذشته، جانمایی شهرک‌های مسکونی، ازلحاظ سرانه خدمات شهری، به نسبت شرایط آن زمان قابل‌توجه است. نهضت مسکن ملی و الگوی تولید مسکن در کشور ما آغازشده؛ لذا باید نقش مردم را باور داشته باشیم». سید علی یزدیخواه افزود: «منطقه 20 مانند سایر مناطق شهری تهران نیست و دارای تاریخ هشت‌هزارساله و ساختار جداگانه‌ای‌ست؛ لذا باید موضوع اختصاص شهرداری ویژه به شهرری موردتوجه قرار گیرد. ری از دوره اول مشروطه تا پیش از انقلاب، دو نماینده مستقل داشته، اما درحال‌حاضر خواستار نماینده مستقل در مجلس شورای اسلامی و شهرداری ویژه است».

 

ارسال دیدگاه شما

هفته‌نامه در یک نگاه
ویژه نامه
بالای صفحه