«کلید» به‌روایتِ Abdul Raheem Yassir

آلبرت شوایتزر؛ پزشک و فیلسوف آلمانیِ برنده جایزه صلح نوبل موفقیت، کلید خوشبختی نیست. شادی، کلید موفقیت است؛ بنابراین، اگر عاشق کاری باشید که انجام می‌دهید، موفق خواهید بود.

 

ارسال دیدگاه شما

هفته‌نامه در یک نگاه
ویژه نامه
بالای صفحه