«فداکاری» به‌روایتِ Alireza Pakdel

روزهای سخت، قهرمان نمی‌سازند؛
بلکه در دوران سختی، قهرمانِ درون ما آشکار می‌شود.
باب رایلی؛ سیاستمدار ‌آمریکایی و فرماندار آلاباما

 

ارسال دیدگاه شما

هفته‌نامه در یک نگاه
ویژه نامه
بالای صفحه