تازه‌ترین گزارش Edelman از سطح اعتماد مردم به دولت کشورشان

سروش راسخ

گزارش جدید Edelman Trust طبق معمول به موضوع سطح اعتماد مردم به دولت‌های سراسر جهان (در بسیاری موارد بی‌اعتمادی) می‌پردازد. طبق آخرین فشارسنج این مرکز؛ «عربستان سعودی» برای اولین‌بار توانسته در سال 2023 اعتبار دولت در بین عموم را به‌دست بیاورد. «انگلستان» اما در نقطه مقابل مقیاس قرار دارد و دولتش فقط 30‌‌درصد از اعتماد جامعه‌اش را دارد؛ این اُفت هفت‌درصدی دقیقاً طی یک‌سال منتهی به انجام این نظرسنجی رخ داده است. از کشورهای منتخب در‌این‌داده‌نما، «مالزی» بیشترین پیشرفت در امرِ اعتماد به دولت را از سال 2022 مشاهده کرده است و با 13‌درصد افزایش، امتیاز قبلیِ ‌خود را به 67‌درصد برساند!

 

ارسال دیدگاه شما

هفته‌نامه در یک نگاه
ویژه نامه
بالای صفحه