«شانس» به‌روایتِ Alireza Zakeri

شانست را امتحان کن! تمام زندگی، یک شانس است.
دیل کارنگی؛ نویسنده و سخنران انگیزشی آمریکایی

 

ارسال دیدگاه شما

هفته‌نامه در یک نگاه
ویژه نامه
بالای صفحه