مدیرکل بهزیستی استان یزد خبر داد؛

اجرای پویش پیشگیری از اعتیاد توسط بهزیستی استان یزد

مدیرکل بهزیستی استان یزد از اجرای پویش «والد آگاه، فرزند ایمن» جهت پیشگیری اولیه از اعتیاد خبر داد. رضا ابهت بابیان‌اینکه حضور یک والد آگاه نقش مهمی در پیشگیری از اعتیاد فرزندان دارد، گفت: «کاهش عوامل خطر و افزایش عوامل محافظت از آن‌ها با راهبرد تحکیم خانواده در مقابل اعتیاد موردنظر این پویش است. ایمن‌کردن فرزندان از بلای اعتیاد با آگاه‌سازی والدین از اقدامات اصلی‌ست. این پویش درراستای اطلاع‌رسانی به والدین درخصوص توجه به فرزندان و افزایش دانش والدین درزمینه پیشگیری ‌از ‌اعتیاد بوده و حساس سازی و اطلاع‌رسانی دو راهبرد مهم در اجرای این‌ پویش محسوب می‌گردد».

ارسال دیدگاه شما

هفته‌نامه در یک نگاه
ویژه نامه
بالای صفحه