گزارش 2024 شورای جهانی سفر و گردشگری

سروش راسخ

طبق مطالعه 82 شهر بزرگ گردشگری در سراسر جهان توسط «شورای جهانی سفر و گردشگری»؛ انتظار می‌رود «هنگ‌کنگ» بیشترین افزایش را در رشد هزینه‌های گردشگری طی یک‌دهه قبل از سال 2032 داشته باشد. فهرستِ 10 شهر اول دراین‌زمینه، به‌شدت تحت‌سلطه شهرهای بزرگ آسیاست. تنها دو شهر «بوئنوس‌آیرس» (آرژانتین) و «جده» (عربستان) خارج ‌از‌ جغرافیای یادشده هستند!

 

ارسال دیدگاه شما

هفته‌نامه در یک نگاه
ویژه نامه
بالای صفحه