پیشنهاد

آرتینو

یک شبکه اجتماعی با رویکرد و نگاه تخصصی به صنایع‌دستی، کارهای هنری و دست‌ساز‌های خانگی که کاربران می‌توانند آثار هنری‌شان را در آن، با دیگران به‌اشتراک بگذارند. بدنه اصلی آن‌را آثار اصیل و سنتی ایرانی شکل داده و با فناوری و تکنولوژی درآمیخته است. تولیدکنندگان صنایع‌دستی و کارهای هنری می‌توانند کارهای دیگران را مشاهده کنند و از آن ایده بگیرند.

 

ارسال دیدگاه شما

هفته‌نامه در یک نگاه
ویژه نامه
بالای صفحه