آبادیس

مجموعه‌ای از چندین دیکشنری، فرهنگ لغت و دانش‌نامه که بیشتر نیازهای علم‌آموزان را در‌این‌زمینه برآورده می‌کند و بیش از سه‌میلیون واژه و عبارت را به‌همراه معنی، توضیحات و تلفظ در‌بردارد. برای استفاده از آن، باید به اینترنت متصل بود. بانک اطلاعات آن روی سرورهای قدرتمند قرار دارد؛‌ ازاین‌رو، حجم نرم‌افزار نصب‌شده روی موبایل پائین؛ و سرعت جست‌وجو در آن بالاست.

 

ارسال دیدگاه شما

هفته‌نامه در یک نگاه
ویژه نامه
بالای صفحه