پیشنهاد

جسدهای پستی

با کشف اجسادی مشکوک، کار‌آگاهی می‌رود تا پرده از ‌راز بر‌دارد! محمد ‌عبداللهی، میثم محب‌الهی، ساناز ‌تفکری، علی ‌پیله‌‌ور، مصطفی ‌شویکلو، پریا گندمگون، یاسمن کریمی، طناز ‌بیطرفان و مائده آتین؛ بازیگران این نمایش به‌‌‌‌‌‌کارگردانی محمد ‌محب‌‌الهی هستند که برپایه متنی از داریو فو (با ترجمه جمشید کاویانی) که تا 21 دی‌ماه در «پردیس تئاتر شهرزاد» (‌سالن صنوبر) ‌به‌روی صحنه است.

 

ارسال دیدگاه شما

هفته‌نامه در یک نگاه
ویژه نامه
بالای صفحه