پیشنهاد

اوراد

آلبومی به‌آهنگسازی محمدعلی نجف‌پور؛ که ششمین اثر این هنرمند است. بخش اول مجموعه که در دستگاه چهارگاه نگارش شده؛ خطِ تارِ میانی به‌شیوه‌ای بیان‌گرا، هیجاناتِ درونی یک وِردخوان را برای القای عواطفی نظیرِ ترس، اضطراب، عشق، عصیان و سرانجام رهایی روایت می‌کند. بخش دیگرِ که «رَق» نام دارد و در سه‌گاه نگارش شده، بیانی رهاتر و انتزاعی‌تر در ریتم دارد.

 

ارسال دیدگاه شما

هفته‌نامه در یک نگاه
ویژه نامه
بالای صفحه